• آیا اجاره با فوت صاحبخانه باطل می شود؟
  • سلام و خسته نباشید. پدرم خانه ای را اجاره کردند و صاحبخانه شان بعد از سه ماه از قرارداد اجاره فوت کرد. اکنون ورثه او می خواهند خانه را بفروشند در حالیکه 9 ماه از قرار داد اجاره باقی مونده آیا قانونا می توانند خانه را تخلیه کند؟
1400/07/01

سلام و احترام. خیر مطابق ماده 497 قانون مدنی عقد اجاره با فوت طرفین باطل نمی شود لذا تا پایان مدت اجاره ورثه حق فروش ملک را ندارند.

-->