• فروش خانه پدری به عنوان سهم الارث
  • سلام . پس از فوت پدرمان من و خواهر و برادرم تصمیم گرفتیم تا زمان حیات مادرمان ایشان از خانه استفاده کنند. اکنون مادرم فوت کردند و برادرم که همراه ایشان زندگی می کردند خانه را تخلیه نمی کنند و ما نمی توانیم برای فروش اقدام کنیم آیا ایشان قانونا می توانند مانع فروش خانه شوند؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 497 قانون مدنی عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستاجر باطل نمیشود ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده ‌است اجاره به فوت موجر باطل میشود لذا برادر شما حق جلوگیری از فروش ملک را نداشته و شما می توانید خانه را به فروش برسانید.

-->