• آیا خیار شرط به وارثان منتقل می شود؟
  • پدر بنده سه ماه پیش در یک معامله دستگاه سنگتراشی را به شرط اینکه تا 5 ماه قدرت فسخ معامله را داشته باشند خریداری کردند و هفته پیش فوت کردند. اکنون ما می توانیم معامله را فسخ کنیم ؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده 445 قانون مدنی هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می‌شود و لذا شما و وراث حق فسخ این معامله را دارند.

1400/07/01

سلام

پس از فوت شخص اصیل، ورثه به عنوان قائم مقام وی دارای تمام اختیارات می باشند. بنابراین در مورد سوال مورد نظر شما، اگر شرایط فسخ معامله وجود داشته باشد، بله امکان فسخ از سوی ورثه وجود دارد. 

-->