• عدم بیان مدت زمان در اجاره خانه چه اثری دارد؟
  • سلام . من و پدرم به توافق رسیدیم که به ازای ماهی 1 میلیون تومان من در طبقه دوم خانه پدری مستاجر شوم وسند ما عادی است اما مدت زمان اجاره خانه در این سند که به امضاء ما رسید ذکر نشده است. آیا این سند عادی صحیح و قانونی است؟
1400/07/01

با سلام و احترام. بیان مدت یکی از ارکان اساسی اجاره هست و لذا عقد اجاره باطل است.

1400/07/01

سلام

در قرارداد اجاره، عدم وجود زمان اجاره منجر به ابطال قرارداد می شود زیرا که ذکر زمان اجاره، جزء شروط اساسی صحّت عقد اجاره است. در این خصوص، ماده 468 مقرر میدارد: در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. 

-->