• آیا در شرایط کرونا مالک حق فروش عین مستاجره را دارد؟
  • سلام. مهلت اجاره من در حال اتمام است و صاحب خانه قصد تمدید اجاره را ندارد و میگوید خانه را فروخته ام. آیا در شرایط کرونا ایشان می تواند حکم تخلیه بگیرد و قانونا من موظف به تخلیه هستم؟
1400/07/01

باسلام و احترام. بله بدلیل فروش ملک شما طی دوماه مهلت دارید تا خانه را تخلیه کنید.

-->