• شرایط فسخ در معامله فضولی چگونه است؟
  • سلام و عرض ادب من زمین کشاورزی از شخصی خریداری کردم و تمام مبلغ ثمن معامله را نیز پرداخت کردم. بعد از مدتی متوجه شدم که زمین خریداری شده ، متعلق به عموی فروشنده بوده و عملاً مال غیر را به من فروخته است. با توجه به توضیحات داده شده، چه اقدامی باد انجام دهم؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب

در خصوص موضوعی که فرمودید، ماده 390 قانون مدنی مقرر می دارد که چنانچه بعد از قبض ثمن معامله، مشخص شود که مورد معامله کلاً یا بخشی از آن متعلق به شخص دیگری بوده است، فروشنده ضامن است و باید ثمن معامله را به شما عودت دهد. 

-->