• سفارش قرارداد
  • باسلام یک قرارداد می خواهم بنویسید بین شرکت ما (ساخت و نصب پرده ) با ادارات دولتی یا خصوصی که شرکت ما می خواهد کارهای ساخت ونصب دکوراسیون منازل کارمندان آن اداره را به صورت نقد یا در اقساط انجام دهدبعد این قرارداد را به مدیر آن اداره تحویل دهیم که با کارمندانش صحبت کند باتشکر گنجی 09183707160
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

باسلام متقابل لطفا مبلغ 250هزارتومان را بشماره کارت بانک که مشخص است واریز وسپس کلیه مدارک را اسکن و به dr.shakibinejad@aol.comارسال تا حداکثر ظرف مدت72 پس از دریافت ورویت قرارداد برایتان ارسال گردد.

1400/07/01

بدلیل عدم اهمیت ندادن وعدم ایجاد فاکتور مانحن فیه عرضحال مضی و اسقاط از استماع گردید.

-->