• در چه دعاوی امکان ارجاع به داوری وجود ندارد؟
  • سلام  من دانشجوی ترم 4 کارشناسی حقوق هستم. سوالی از خدمتتون داشتم. در چه دعاوی امکان ارجاع پرونده به داوری وجود ندارد؟
1400/07/01

سلام کاربر محترم

ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر داشته است که دعاوی ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. 

-->