• برای اعسار از هزینه دادرسی چند نفر شاهد لازم است؟
  • سلام خدمت مجموعه محترم داتیکان بنده پرونده حقوقی دارم که موضوع دعوای من، مطالبه 400 میلیون تومان وجه نقد است. ولی برای ثبت شکایت، هزینه دادرسی را ندارم. سوالی که از شما دارم این است که برای دادخواست اعسار، چند نفر شاهد لازم است؟
1400/07/01

سلام خدمت شما کاربر محترم

برای دادخواست اعسار، دلایل مختلفی لازم است. در این خصوص ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد؛ چنانچه دلیل اعسار شما شهادت شهود است، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی شما مطلع هستند به دادخواست ضمیمه شود. 

1400/07/01

تعدد سوالات شما بسیار زیاد هست واین عمل بسیار زشت و غیراخلاقی هست زیرا اینجا یکبار سوال تبرعا ورایگان برای حل وفصل کوتاه مشکل مراجعان گذاشتن که متخصصان وقت میگذارند وجواب میدهند.اگر واقعا میخواهید درس بگیرید یا مشورت باید نیاز با تلفن موسسه تماس 02166128096بگیریدوپس تعیین وقت حضوربهم.رسانده هزینه حق المشاوره راپرداخت نمایید تا سوالات شما پاسخ دهند.اخلاق مداری را رعایت کنید...!

-->