• موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی کیفری کدام است؟
  • سلام وقت شما بخیر من دانشجوی حقوق هستم، خواستم بدونم که اگر قاضی و یکی از طرفین، پسر عموی هم باشند، جزء موارد رد دادرس محسوب میشه؟
1400/07/01

سلام

در مورد رد دادرس، ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری به طور مفصل توضیح داده است. 

بند الف این ماده مقرر می دارد: قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. 

بنابراین باید گفت که اگر قاضی با یکی از طرفین دعوا پسر عمو باشد، از موارد رد دادرس است. 

1400/07/01

تعدد سوالات شما بسیار زیاد هست واین عمل بسیار زشت و غیراخلاقی هست زیرا اینجا یکبار سوال تبرعا ورایگان برای حل وفصل کوتاه مشکل مراجعان گذاشتن که متخصصان وقت میگذارند وجواب میدهند.اگر واقعا میخواهید درس بگیرید یا مشورت باید نیاز با تلفن موسسه تماس 02166128096بگیریدوپس تعیین وقت حضوربهم.رسانده هزینه حق المشاوره راپرداخت نمایید تا سوالات شما پاسخ دهند.اخلاق مداری را رعایت کنید...!

1400/07/01

متنحن فیه منفی وکسر ازآمارشود.

-->