• تعداد قضات لازم در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور برای صدور رأی چند نفر است؟
  • سلام در دادگاه تجدید نظر، آیا با دو قاضی هم امکان رسیدگی و صدور رأی وجود دارد؟  
1400/07/01

بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدید نظر و همچنین شعب دیوان عالی کشور، دارای یک رئیس و دو مستشار می باشند. با این حال این دادگاه ها، با حضور دو عضو نیز رسمیت پیدا می کنند. 

1400/07/01

تعدد سوالات شما بسیار زیاد هست واین عمل بسیار زشت و غیراخلاقی هست زیرا اینجا یکبار سوال تبرعا ورایگان برای حل وفصل کوتاه مشکل مراجعان گذاشتن که متخصصان وقت میگذارند وجواب میدهند.اگر واقعا میخواهید درس بگیرید یا مشورت باید نیاز با تلفن موسسه تماس 02166128096بگیریدوپس تعیین وقت حضوربهم.رسانده هزینه حق المشاوره راپرداخت نمایید تا سوالات شما پاسخ دهند.اخلاق مداری را رعایت کنید...!

-->