• در جرایم کیفری، چه جرایمی قابلیت تجدید نظرخواهی را ندارند
  • سلام شخصی علیه من چند شکایت مطرح کرد و در نهایت، دادگاه بدوی بنده را به مجازات تعزیری درجه 7 محکوم کرده است. سوالی که از خدمت شما دارم این است که آیا در جرایم تعزیری درجه 7 هم امکان تجدیدنظر خواهی وجود دارد؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر کاربر محترم

در این خصوص ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، کامل توضیح داده است. برای مورد شما، امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد و تنها دو دسته از جرائم قابلیت تجدید نظرخواهی ندارند: جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد. 

-->