• برای گرفتن دیه باید چه کاری انجاد داد
  • سلام چند روز پیش پسرم را یکی از همسایگان مورد ضرب و شتم قرار داد من و خواهرم در خانه بودیم و شاهد این ماجرا بودیم میخواهم بدانم که دو خانم میتوانند ضرب و شتم و دیه را اثبات کنند یا خیر
1400/07/01

سلام در خصوص جنبه کیفری و حرحی نیاز به بینه شرعی یعنی شهادت دو مرد است یا اینکه به دیگر روش ها ادله ای بیاورید که موجب علم قاضی شود و بتوانید جرم را علیه متهم اثبات کنید با این وجود در خصوص اثبات دیه نیاز به وجود بینه شرعی نیست و یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به علاوه سوگند پسرتان برای اثبات دیه کافی است

-->