• گرفتن مشاوره حقوقی (تصرف عدوانی )
  • بنام خدا با درود حدودا ده سال پیش به دلیل اینکه پدرم از شدت بدهی بیمار و افسرده شده بود به پیشنهاد داییم با فروش یک قطعه زمین مسکونی که هم اکنون ارزشی بالغ بر 250 میلیون تومان دارد را ظرف 24 ساعت فروخته و پول آنرا به پدرم پرداخت کردم. ایشان نیز به پاس این خدمت قطعه زمینی 24 متری از حیات منزل مسکونی اش که با تغییر کاربری به دلیل موقعیت مکانی مناسب میتوانستم از آن به عنوان مغازه استفاده کنم را با نوشتن قولنامه بنام من کرد. تابستان 95 دو تن از برادرانم با چراغ سبز پدر بدون اجازه من و مخفیانه آنرا ساخته و اجاره داده اند. من پس از شنیدن این خبر شوک روانی شدیدی را متحمل شده و آرامش و آسایش از درون من رخت بر بست. اعتراضات من نیز بی نتیجه ماند. حال با توجه به اینکه من فرزند ارشد خانواده هستم و بیش از حد توانم همواره به آنها کمک های مالی و معنوی داشته ام. چگونه میتوانم حق خودم را از آنها بگیرم؟پیشنهاد شما با توجه به تجربیات اینچنینی که شاهد بوده اید چیست؟ مدارک من علاوه بر قولنامه بنگاه داشتن چند شاهد معتبر میباشد. با سپاس فراوان شهرام وفائی
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

بدلیل عدم ایجاد فاکتور پاسخ میسور نمیباشد.

-->