• زنای یک زن با شخص نابالغ چه مجازاتی دارد
  • سلام میخواسنم بدانم اگر زن با یک کودک که جزو محارم نسبی ایشان است که به بلوغ نرسیده باشد رابطه جنسی برقرار نماید چه مجازاتی دارد
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات اسلامی زنا زن با محارم نسبی خود که زانی نابالغ باشد فقط صد ضربه شلاق است

-->