• رابطه جنسی دو مرد بدون دخول چه مجازاتی دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم برقراری رابطه جنسی با یک مرد بدون دخول چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

بر اساس قانون مجازات رابطه جنسی بدون دخول را تفخیذ میگویند که عبارت است از قراردادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذکر

در خصوص مجازات این عمل باید گفت که مجازات فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است
البته در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاغل اعدام است

-->