• رابطه جنسی از روی لباس چه مجازاتی دارد
  • سلام میخواستم بدانم که اگر دو نفر همدیگر را مورد نوازش قراردهند و بوس کنند جرم است اگر جرم است چه مجازاتی دارد
1400/07/01

در خصوص محازات این نوع رابطه باید گفت که قانونگذار این عمل را جرم دانسته و مجازات آنرا از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق قرار داده

1400/07/01

تعدد سوالات شما بسیار زیاد هست واین عمل بسیار زشت و غیراخلاقی هست زیرا اینجا یکبار سوال تبرعا ورایگان برای حل وفصل کوتاه مشکل مراجعان گذاشتن که متخصصان وقت میگذارند وجواب میدهند.اگر واقعا میخواهید درس بگیرید یا مشورت باید نیاز با تلفن موسسه تماس 02166128096بگیریدوپس تعیین وقت حضوربهم.رسانده هزینه حق المشاوره راپرداخت نمایید تا سوالات شما پاسخ دهند.اخلاق مداری را رعایت کنید...!

-->