• آیا ایجاد کانال تلگرامی ارتباط افراد برای برقراری رابطه جنسی جرم است؟
  • سلام اگر شخصی کانال تلگرامی ایجاد کند و در آن ارتباط اقراد برای برقراری رابطه جنسی را تسهیل کند مرتکب جرم شده است؟ اگر جرم است چه مجازاتی دارد
1400/07/01

در خصوص این عمل باید گفت که این عمل مصداق قوادی است البته برای اینکه این عمل مصداق عمل قوادی باشد باید منجر به برقراری رابطه جنسی شود
مجازات این عمل سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه 6 است

1400/07/01

تعدد سوالات شما بسیار زیاد هست واین عمل بسیار زشت و غیراخلاقی هست زیرا اینجا یکبار سوال تبرعا ورایگان برای حل وفصل کوتاه مشکل مراجعان گذاشتن که متخصصان وقت میگذارند وجواب میدهند.اگر واقعا میخواهید درس بگیرید یا مشورت باید نیاز با تلفن موسسه تماس 02166128096بگیریدوپس تعیین وقت حضوربهم.رسانده هزینه حق المشاوره راپرداخت نمایید تا سوالات شما پاسخ دهند.اخلاق مداری را رعایت کنید...!

-->