• قرار داد پیمانکاری نقشه برداری
  • انجام توپوگرافی 1 /2000 برای 2600 هکتار
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درود جناب جعفری ارجمند. جهت پیگیری درخواست جنابعالی لطفا آن را با جزئیات بیشتری بیان نمایید. متشکرم

-->