• خوردن مشروبات الکلی چه مجازاتی دارد
  • سلام چند روز پیش پلیس راهور از من تست الکل گرفت و فهمید که نوشیدنی مصرف کرده ام میخواستم بدانم چه مجازاتی دارد
1400/07/01

سلام مصرف مشروبات الکلی طبق قانون مجازات اسلامی 80 ضربه شلاق دارد

1400/07/01

حد شرب خمر بشرط اثبات با شهادت دونفر یا ادله اثباتی وگزارش ناجا یا خود یا دوبار اقرار فرد خاطی در محضرمحترم ریاست محترم محکمه کیفری هشتاد ضربه تازانه است که قابل خرید و تبدیل وتغییر نمی باشد.

-->