• آیا می توان خسارت ناشی از عدم انفع را نیز مطالبه کرد؟
  • سلام بنده قراردادی با شخصی منعقد کردم و مقرر شد که ایشان در تاریخ معینی، مغازه ای که از ایشان خریده بودم را به من تحویل دهد. شغل بنده فروش لباسهای ورزشی است. پیش از اینکه مغازه مورد نظر به من تحویل داده شود، من چند قرارداد برای فروش البسه با افراد مختلف منعقد کردم و قرار بر این بود که در روزی که بنده در مغازه مستقر میشوم، این افراد برای تحویل البسه وارد شوند. متاسفانه فروشنده، در تاریخ مشخص شده، مغازه را به من تحویل نداد و این امر باعث شد که من از سوی قابل توجهی که از قراردادهای منعقد شده با افراد داشتم، محروم شوم. سوالی که از خدمت شما دارم این است که آیا بنده میتوانم در کنار ارائه دادخواست تسلیم مبیع، خسارت ناشی از عدم النفع را نیز مطالبه کنم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما کاربر محترم

هرچند در این مورد مقداری اختلاف نظر است ولی بر اساس ماده 228 قانون مدنی، امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع وجود ندارد. با این حال و برای اینکه نسبت به مسائل حقوقی آگاه شوید، خسراتی از قبیل تضرر به خاطر توقیف در زندان، عدم استفاده از شغل و لطماتی که به شرافت انسانها وارد میشود، قابل مطالبه است. 

-->