• آیا رجوع از گذشت قصاص قانل امکان پذیر است؟
  • سلام من به عنوان ولی دم به خاطر اظهار ندامت قاتل و از روی دلسوزی از قصاص او گذشت کردم ولی حالا فهمیدم که این شخص جنایتکار بوده و قبلا هم به توزیع موارد مخدر در محل شهره بوده میخواستم بدانم که میتوانم از گذشتم رجوع کنم؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 364 قانون مجازات اسلامی رجوع از گذشت مسموع نیست و اگر مجنی علیه یا ولی دم پس از گذشت مرتکب را قصاص کند مستحق قصاص است

-->