• قتل در نزاع دسته جمعی چه حکمی دارد
  • سلام چند روز پیش در محل ما دعوا شد و ما یک نفر را مورد ضرب و شتم قرار دادیم و من هم با چوب به پای او زدم و آن شخص به دلیل شدت صدماتی که دیده بود به قتل رسید حال میخواستم بدانم آیا من هم شریک جرم در قتل هستم یا خیر در ضمن ضربه من شدت زیادی نداشت و نقطه حساسی هم نخورد
1400/07/01

سلام پاسح به سوال شما نظریه کارشناسی پزشکی قانونی را میطلبد و باید دید طبق این نظر ضربه شما جزو آسیبهایی بوده که موجب قتل شده یا خیر اگر باشد شما هم  مرتکب قتل شدید و به قصاص یا دیه مجکوم میشوید در غیر اینصورت فقط به دیه یا مجازات تعزیری محکوم میشوید

-->