• آیا قاتل از مقتول ارث میبرد؟
  • سلام میخواسنم بدانم آیا کسی که پدر خود را به قتل میرساند از او ارث هم میبرد
1400/07/01

سلام  بر اساس ماده 451 قانون مجازات اسلامی اگر قتل عمدی باشد قاتل از اموال و دیه مقتول ارث نمیبرد 
در خصوص قتل خطای محض و یا شبه عمدی از اموال ارث میبرد اما از دیه ارث نمیبرد

-->