• برای پرداخت دیه چقدر مهلت وجود دارد
  • سلام بنده محکوم به پرداخت دیه شده ام میخواستم بدانم که تا چه زمان مهلت دارم دیه را پرداخت نمایم
1400/07/01

سلام در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مهلت پرداخت دیه مشحص شده است
در جنایات عمدی 1 سال مهلت دارید
در شبه عمد 2 سال
در جنایات خطای محض ظرف 3 سال
 

-->