• آیا می‌توان از پزشکی که از من رضایت گرفته است شکایت کنم
  • سلام من یک عمل جراحی داشتم و پزشک قبل از عمل از من حکم برائت گرفت که هیچ مسئولیتی ندارد میخواستم بدانم آیا میتوانم از او شکایت کنم یا خیر
1400/07/01

سلام بر اساس قانون گرفتن رضایت یا برائت گرفتن موجب از بین رفتن مسئولیت پزشکی که تقصیر داشته باشد نمیشود و فقط بار اثبات را به مدعی منتقل میشود و شما باید تقصیر او را اثبات کنید.

-->