• آیا پرستاری که به دستور پزشک موجب مرگ کسی شود مقصر است؟
  • سلام بنده پرستار هستم و چند روز پیش به دستور پزشک دارویی را به سرم او تزریق کردم که متاسفانه موجب مرگ او شد میخواستم بدانم که مقصر چه کسی است؟ من یا پزشک
1400/07/01

سلام بر اساس قانون به دلیل اینکه سبب اصلی دستور پزشک بوده پزشک ضامن است و شما مسدولیتی ندارید

-->