• تصادف با شخصی مست زیر پل عابر پیاده چه حکمی دارد؟
  • سلام چند روز پیش با شخصی که حالت عادی نداشت در وسط بزرگراه دقیقا زیر پل عابر پیاده در حالی که سرعت مجازی داشتم تصادف کردم میخواستم بدانم که بر اساس قانون آیا مقصر هستم و باید دیه پرداخت نمایم یا خیر
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 504 قانون مجازات اسلامی کسی که با داشتن معارت و سرعت مجاز و رعایت سایر مقررات از قبیل گواهینامه رانندگی با شخصی که حضورش در آنجا مجاز نیست تصادف کند ضامن نیست و دیه ای به آن شخص تعلق نمیگیرد 

-->