• تصادف با ماشینی در پارک چه حکمی دارد
  • سلام چند روز پیش یک موتوری با خوردوی من که در پارک بود تصادف کرد و متاسفانه فوت کرد میخواستم بدانم که آیا مسئولیتی متوجه بنده است یا خیر و در ضمن آیا میتوانم خسارتی که دیده ام را از وراث او بگیرم؟
1400/07/01

سلام بر اساس ماده 511 قانون مجازات اسلامی کسی که وسیله نقلیه خود را در جایی که توقف در آن مجاز است پارک نماید اگر کسی با آن تصادف نماید و مصدوم شود یا فوت نماید آن شخص ضامن نیست و اگر خساراتی بر او یا مالش وارد شود برخورد کننده ضامن است

-->