• آیا در خیار رؤیت امکان الزام طرف وجود دارد؟
  • سلام عموی بنده یک ماشین پژو 206 داشت که من بدون اینکه در 6 ماه اخیر آن ماشین را دیده باشم، به صورت تلفنی اقدام به خرید آن نموده و پول آن را نیز برایش واریز کردم. هفته قبل که ماشین را دریافت کردم، متوجه شدم که تغییراتی در ماشین ایجاد شده که روی قیمت آن تأثیر مستقیم می گذارد. آیا میتوانم عموی خودم را الزام کنم به اینکه تغییرات را انجام دهد یا اگر انجام نداد، امکان فسخ معامله را دارم؟
1400/07/01

سلام

بر اساس ماده 410 قانون مدنی، در خیار رؤیت و تخلف از وصف؛ امکان الزام وجود ندارد. شما یا باید مورد معامله را همانطور که هست قبول کنید یا آن را فسخ کنید و چون موضوع معامله، عین معین است، امکان الزام وجود ندارد. 

-->