• وارث شخصی که حاصل از زنا باشد کیست؟
  • سلام میخواستم بدانم پدر و مادر طفل حاصل از زنا از او ارث میبرند یا خیر؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون طفل متولد از زنا در صورتی که همسر و فرزند نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت کرفته باشد وارثش مقام معظم رهبری است

-->