• ماه های حرام چه ماه هایی است؟
  • سلام میخواستم بدونم ماه های حرام چه ماه هایی است اگر شخصی در ماه های حرام مرتکب عملی شود که مستوجب دیه است چه مقدار دیه در این ماه ها افزایش پیدا میکند؟
1400/07/01

بهترهست از طریق گوگل کردن تمام موارد را بجای سوء استفاده وتععد سوال مکرر پاسخ بگیرید...اینجا مدرسه وکالج علوم قضاء و دانشکده حقوق نیست...

1400/07/01

سلام ماه های حرام عبارتند از محرم، رجب، ذی القعده، و ذی الحجه

هرگاه کسی بر اثر رفتار کسی در ماه های حرام فوت کند چه این رفتار عمدی باشد چه غیر عمد علاوه بر دیه کامل یک سوم نیز به دیه افزوده میشود
البته علاوه بر زمان هایی که گفته میشود اگر عمل و فوت در محدوده حرم مکه هم واقع شود مشمول تغلیظ دیه میشود

-->