• آیا دیه جراحات غیر عمدی هم مشمول تغلیظ دیه میشود؟
  • سلام چند روز پیش با شخصی تصادف کردم و مقصر بودم و متاسفانه آن شخص در این تصادف جراحاتی برداشت که مستحق دیه شد و ماشین بنده نیز بیمه نداشت میخواستم بدانم که آیا با این که جرم من غیر عمدی بوده باز هم باید یک سوم دیه بیشتر پرداخت کنم
1400/07/01

در پاسخ به این سوال باید گفت که تغلیظ دیه ربطی به عمد و غیر عمد بودن ندارد البته با توجه به اینکه تغلیظ دیه فقط در دیه کامل اتفاق می افتد با عنوان داشت که خیر برای دیه جراحات افزایش یک سومی دیه اتفاق نخواهد افتاد

-->