• در چه مواردی خیار عیب را نمی توان فسخ کرد؟
  • سلام من حدود 20 طاقه پارچه از شخصی خریدم و کل مبلغ آن را نیز پرداخت کردم. بعد از دریافت و زمانی که شروع به دوخت شلوار کردیم، متوجه شدم که پارچه ها ایراد داشته است. آیا الان که این پارچه ها تبدیل به شلوار شده است، امکان فسخ معامله وجود دارد؟
1400/07/01

سلام خدمت شما کاربر محترم

بر اساس ماده 429 قانون مدنی، در سه حالت، امکان فسخ از سوی مشتری در خیار عیب وجود ندارد: یکی از این موارد، ایجاد تغییر در مبیع است. با توجه به موضوعی که شما مطرح کردید و تغییری که در مبیع حاصل شده است، امکان فسخ معامله وجود ندارد و شما فقط میتوانید در صورت اثبات، ارش یا همان خسارت بگیرید. 

-->