• دیه فلج کردن یکی از اعضای بدن چه مقدار است؟
  • سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم که دیه فلج کردن دست راست یک فرد چه مقدار است  
1400/07/01

دیه ناخن انگشت شصت پای چپ داخل چشم راست چقدرهست؟ اینجاکجاست ...!؟ آدرس رااشتباه آمده اید... بهترهست از طریق گوگل کردن تمام موارد را بجای سوء استفاده وتعدد سوال مکرر پاسخ بگیرید...اینجا مدرسه وکالج علوم قضاء و دانشکده حقوق نیست...

-->