• اظهار نامه استرداد لاشه چك
  • استرداد چكها به دليل پرداخت ان
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درود خدمت شما سرکار خانم نفری شما بایستی برای استرداد چک اظهارنامه ارسال نمایید. چنانچه درخواست تنظیم اظهارناه را دارید اطلاع دهید. سپاس

-->