• در چه شرایطی خانم می تواند بدون اتمام زمان عده ازدواج کند؟
  • بنده در دوران عقد از شوهرم جدا شدم و طبق نظر دادگاه نیاز به نگه داشتن عده ندارم. ایشان نصف مهریه من را نیز پرداخت کردند. آیا می توانم بعد از گذشت یک ماه از طلاقم با فرد دیگری عقد کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام.مطابق ماده 1155 قانون مدنی زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح لذا می توانید با فرد دیگری ازدواج کنید.

-->