• بانوان افغانی چگونه تابعیت ایرانی بگیرند؟
  • با سلام . خانمی افغانی 34 ساله هستم که از نوجوانی به ایران آمدم و با آقای ایرانی ازدواج کردم و صاحب دو فرزند شدیم. آیا می توانم تابعیت ایرانی بگیرم؟
1400/07/01

با سلام و احترام خدمت شما. طبق ماده 976 قانون مدنی، هر زن تبعه خارجی که با مرد ایرانی ازدواج کند دارای تابعیت ایرانی است لذا با توجه به تابعیت ایرانی همسرتان، دارای تابعیت ایرانی هستید.

-->