• برای تغییر جنسیت از کجا شروع کنم؟
  • سلام .پسری 24 ساله هستم که از دوران بلوغ احساس دوگانگی در احساسات و ظاهرم دارم و با توجه به صحبت های روانشناس و اطرافیانم تصمیم به تغییر جنسیت گرفتم. لطفا برای شروع و اقدام این کار من را راهنمایی کنید.
1400/07/01

باسلام و احترام . به لحاظ حقوقی اولین اقدام دادن دادخواست است بر اساس بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده، دادخواست تغییر جنسیت باید به دادگاه خانواده محل اقامت فرد داده شود. در واقع، دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه خانواده ارجاع داده می‌شود.

1400/07/01

این سوال به تعداد بیش از6بارمطرح وپاسخ داده شده است.منفی وکسرازآماروپاسخ نسبت به پاسخهای قبل رجوع نماید.

-->