• چگونه انتخاب محل زندگی بر عهده خانم باشد؟
  • سلام . خانمی 29 ساله هستم که با آقایی به مدت 7 ماه است که نامزد هستیم و با وجه به اینکه آقا در شهر تبریز هستند و من در تهران ساکن هستم . می خواهم برای ایشان شرط بگذارم که حتما محل سکونتمان در تهران باشد. آیا می توانم این مورد را شرط کنم؟ چگونه باید این کار را انجام دهم؟
1400/07/01

سلام و احترام. مطابق ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند لذا می توانید شرط حق انتخاب محل سکونت را ضمن عقد ازدواج لحاظ کنید و ترجیحا جزئیات محل سکونت را ذکر بفرمایید.

-->