• آیا به اعضای مصنوعی هم دیه تعلق میگیرد؟
  • سلام وقت بخیر میخواستم بدانم آیا به اعضای مصنوعی هم دیه تعلق میگیرد یا خیر؟
1400/07/01

سلام در پاسخ به سوال شما باید گفت که به اعضای مصنوعی دیه تعلق نمیگیرد بلکه فقط موجب ضمان مالی است

-->