• دیه شکستن استخوان چقدر است؟
  • سلام سال پیش پای من در تصادف شکست و بعد از درمان برای من دیه شکستگی که یک چهارم دیه آن عضو است را ندادند و مبلغ کمتری دادند چرا که پزشکی قانونی تشخیص داده بود که پای من بعد از درمان به حالت اول خود برگشته است میخواستم بدانم که مقدار دیه ای که برای من تعیین شده است درست است یا خیر؟
1400/07/01

سلام همانطور که فرمودید دیه شکستگی استخوان یک چهارم است اما به دلیل اینکه پای شما به طور کامل سالم شده است برای آن دیه چهار بیست و پنجم طبق قانون مقدر است و به نظر میرسد میزان دیه ای که برای شما تعیین شده است درست است.

-->