• دیه مو چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدانم دیه موی مرد و زن چقدر است؟
1400/07/01

دیه ناخن انگشت شصت پای چپ داخل چشم راست چقدرهست؟ اینجاکجاست ...!؟ آدرس رااشتباه آمده اید... بهترهست از طریق گوگل کردن تمام موارد را بجای سوء استفاده وتعدد سوال مکرر پاسخ بگیرید...اینجا مدرسه وکالج علوم قضاء و دانشکده حقوق نیست...

-->