• دیه چشم چه مقدار است؟
  • سلام میخواستم بدانم که دیه چشم چه مقدار است و آیا دیه چشمی که شب کوری دارد هم با دیه چشم سالم یکسان است؟
1400/07/01

سلام در پاسخ به سوال شما در ابتدا با گفت که شب کوری یا منحرف بودن چشم تاثیری دیه آن ندارد

در خصوص دیه چشم باید گفت دیه دو چشم دیه کامل اسنان است و دیه یک چشم در صورتی که چشم دیگر سالم باشد نصف دیه کامل است

1400/07/01

خانم|آقا...اینجا کلاس مدرسه و دانشکده علوم قضاء و حقوق نیست...بگذارید این وقت که هرثانیه اش باارزش میباشد ورایگان مصروف افراددیگرشود. کارشناس عزیز! بدلیل آنکه سوالات ایشان ازیک منشاء که باب دیات است شماایشان را دلالت به مواد قانون یا دفاترخدمات قضایی نمایید ومشاوره هاتخصصی رابرای افرادی بگذاریدکه بواقع احتیاج واضطرار دارند. کلیه یوالات تجمیع و کسر ومنفی ازآمارشود.

-->