• مشاوره حقوقی
  • پدرم ضامن همکارش شده كه از بانك صد ميليون وام بگيرد و منزل پدرم در رهن بانگ قرار گرفته.وام را گرفته شد و هيچ قسطي پرداخت نشد و بانك منزل پدرم را از طريق اجراي ثبت به مزايده گذاشته و اكنون در مرحلهء مزايده است. پدرم در مقابل ضمانتي كه كرده، چكي به مبلغ دويست ميليون از همکارش گرفته و وقتي ديد ملكش در مزايده قرار گرفته، وجه چك را از طريق اجراي احكام دادگستري مطالبه كرده. به نظر شما کار پدرم نتیجه دارد یا نه؟ لطفا به طور کامل و واضح راهنمایی بفرمایید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام بله شما می‌توانید برای جلوگیری از مزایده ملکتان، ضمه مدیون به بانک را خود با ایفای تعهد ایشان بری کنید و بعد به ایشان مراجعه کنید
البته در خصوص وصول چک نیاز به توضیحاتی هست که باید به صورت حضوری یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.
شماره تلفن موسسه 66128096

-->