• وصول چک و اخذ خسارت وارده
  • لطفا از دوستان در مورد عنوان درخواست مطروحه امکان تماس با واتس اپ را دارند در واتس اپ جهت طرح مسئله و بسط آن در خدمتم- بدیهی است در صورت حصول نتیجه مذاکرات اقدام به تحویل پرونده به وکیل محترم خواهم شد. 989122366542+ با تشکر
1400/07/01

سلام با موسسه تماس حاصل فرمامیید
66128096

-->