• آیا کسی که خرید و فروش ماشین انجام دهد، تاجر محسوب می شود؟
  • سلام وقت شما بخیر بنده معلم هستم ولی بعضی اوقات اقدام به خرید و فروش ماشین انجام می دهم. سوالی که از خدمت شما دارم این است که آیا شغل بنده تاجر محسوب می شود و از نظر مباحث مالیاتی به عنوان تاجر باید مالیات بدهم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما کاربر محترم

بر اساس ماده 1 قانون تجارت، تاجر شخصی است که شغل معموملی خود را معاملات ذاتاً تجاری قرار دهد. مراد از معاملات ذاتاً تجاری، خرید و فروش اموال منقول است که البته از برخی جهات شامل اموال غیرمنقول هم میشود. با توجه به اینکه شغل معمولی شما معلمی است و بعضی اوقات اقدام به خرید و فروش ماشین می کنید، شما تاجر محسوب نمی شوید. 

-->