• دیه شکستگی بینی چقدر است؟
  • سلام چند روز پیش با کسی دعوا کردم و بینی او را شکاندم میخواستم بدانم دیه شکستگی بینی چقدر است
1400/07/01

سلام در خصوص دیه نظر پزشکی قانونی بسیار مهم است.

اما آنچه در قانون در خصوص دیه بینی آمده است به این ترتیب است
دیه بینی به طور کامل یک دیه کامل است
نرمه پایینی بینی هم در صورت از بین رفتن دیه کامل دارد

البته دیه استخوان بینی ارش دارد و بنا به نظر پزشکی قانونی است

در خصوص استخوان بینی ذکر این نکته ضروری است که اگر شکستن استخوان باعث از بین رفته نرمه بینی شود یک دیه کامل را در بردارد

از بین بردن هریک از پره های بینی بینی یا پره های بین دو سوراخ  موجب یک سوم دیه کامل است
دیه نوک بینی هم نصف دیه کامل است

-->