• دیه زبان چقدر است
  • سلام میخواستم بدانم که دیه زبان چقدر است
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات اسلامی قطع یا از بین بردن زبان گویا موجب دیه کامل است و از بین بردن قسمتی از آن به نسبت گویایی از بین رفته است که با تقسیم تمام دیه به حروف محاسبه میشود

-->