• کندن دندان شیری چه مقدار دیه دارد؟
  • سلام فرزندم به دلیل سهل انگاری مربی مهدکودک سه دندان شیری خود را از دست داد میخواستم بدانم که اگر از مربی شکایت کنم چه مقدار دیه به من تعلق میگیرد
1400/07/01

سلام در صورتی که ثابت کنید سهل انگاری از آن شخص بوده دیه به شما تعلق میگیرد و دیه هر دندان شیری برابر با یک صدم دیه کامل است

-->